PREDSTAVITEV DRUŠTVA

Društvo Lišček je bilo ustanovljeno v Kranju leta 1980, njegove korenine pa segajo kar nekaj let nazaj.

Gojitelji sobnih ptic so bili pred letom 1980 člani sekcije Društva malih živali v Kranju in so tako vrsto let sodelovali na razstavah skupaj z malimi živalmi. V društvu so imeli takratni člani, ki so gojili sobne ptice vedno občutek manjvrednosti in zaničevanja, tako, da so se leta 1980 pravilno odločili in ustanovili svoje lastno društvo z imenom LIŠČEK.

Med prvimi ustanovnimi člani so bili: Alojz Brenkuš, Albin Šilar, Rafko Rozman, Franc Kopač, Ivan Posavec in Milan Škulj, člani pa so bili še Jože Klemenčič, Jože in Peter Jelovčan, Lado Eržen, Rafko Dagarin, Marjan Jekovec, Prvi predsednik društva pa je bil Alojz Brenkuš.

Društvo Lišček je leta 1987, to je bilo še v času Jugoslavije, organiziralo državno razstavo v Kranju. Vodstvo društva v sestavi Alfonz Kern kot predsednik, Ivan Posavec kot tajnik in Franci Snedec kot blagajnik so dali ob pomoči drugih članov društva tej razstavi svoj pečat, saj je bila razstava takrat ena izmed zelo odmevnih v Jugoslaviji. Regijsko tekmovanje prav tako v Kranju smo leta 1992 organizirali na Planini.

Leta 1993 smo ponovno organizirali državno razstavo, sedaj že v samostojni Sloveniji. Takrat je bil predsednik Sašo Zupan, ostala sestava pa je bila ista.

Od leta 1994 do leta 1999 je bil predsednik društva Aleš Šolar.

Leta 1999 prvi ''ptičarski'' sejem in nato še piknik organiziramo začetek meseca septembra. Zato vas vse ob tej priložnosti že sedaj vabimo na vsakoletni sejem in piknik.

Člani društva aktivno sodelujemo na razstavah po Sloveniji in tudi v tujini. Na razstavah dosegamo visoke uvrstitve. Doseženi rezultati so za vsakega gojitelja največja spodbuda za osvojena mesta in dosežke v preteklih letih.

Društvo šteje danes 35 članov. Od tega je Franc Kopač častni član društva.

Vsako leto se povečuje tudi število naročenih obročkov. Vsako leto celo v samem vrhu po številu naročenih obročkov.

Član Framci Remic pa je decembra 2000 na državni razstavi uspešno opravil sodniški izpit za standard skobčevke, nato pa leta 2004 še mednarodni izpit. Aleš Šolar pa je opravil sodniški izpit za ocenjevanje papig standard-skobčevk leta 2002.

Člani društva Lišček skozi celo leto skrbimo tudi za naše divje vrste ptic, ne samo za kanarčke in papagaje, ki jih imamo doma. Postavljamo jim ptičje hišice za hranjenje, predvsem za ptice pevke, ki se prehranjujejo s semenjem. Te hranilnice celo leto oskrbujemo s semenjem in ne samo pozimi. Pticam pomagamo tudi s postavljanjem različnih valilnic po gozdovih, sadovnjakih in parkih.

Vsako leto podarimo eni izmed šol v naši širši okolici nekaj valilnic ali pa ptičje hišice. Tako prispevamo za ohranitev divjih vrst ptic v naravi in obveščamo mladino na razstavah in preko medijev, da so ptice zelo pomemben člen v ekosistemu, saj uničijo veliko škodljivega mrčesa. Na žalost pa pticam sodobno kmetijstvo škoduje, predvsem pesticidi. Tako je v Sloveniji že skoraj vsaka vrsta ptic na rdeči listi ogroženih.

Zato vas vse pozivam, da tudi vi poskrbite za ptice v zimskem času na vašem vrtu in tako pomagate k obstoju vrst. Postavite jim ptičjo hišico in vanjo nasujte semenja. Ptice vam bodo nadvse hvaležne.

Člani društva za varstvo in vzgojo ptic Lišček organiziramo vsako leto društveno ali regijsko razstavo. Ter vsakih nekaj let tudi državno razstavo. Kot eno največjih društev v Sloveniji se udeležujemo razstav po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Naši člani na vseh razstavah dosegajo odlične rezultate s svojimi pticami. Od leta 2002 smo redni prireditelj regijskih razstav ptic. S temi razstavami zadnja leta redno gostujemo v Šenčurju pri Kranju. Povprečno je vsako leto na teh razstavah rastavljeno 600 ptic.

Poleg obilice dela s razstavami in pticami, pa člani društva skrbimo tudi za medsebojna družabna srečanja. Tako prirejamo vsako leto srečanje članov in njihovih družinskih članov ob novem letu, ob koncu poletja imamo tradicionalni ptičarski piknik, katerega se radi udeležujejo tudi člani iz drugih slovenskih in tudi zamejskih društev. Kot je bilo že omenjeno imamo v jesenskem času razstavo ptic, ki je poleg same razstave tudi neke vrste družabni dogodek, saj nudi tudi veliko priložnisti za druženje in izmenjavo izkušenj. Konec novembra se vsako leto odpeljemo z avtobusom na veliko mednarodno razstavo ptic v Reggio Emilia v Italiji. Enako ponovimo v začetku meseca januar z obiskom mednarodne borze ptic v Straubingu v Nemčiji. To je samo nekaj glavnih utrinkov iz našega družabnega življenja, večkrat se tudi posamezni člani med seboj organizirajo v manjše homogene skupine in obiskujejo razne rastave, borze in druga srečanja. Med letom potekajo redni mesečni sestanki članov društva.

Vsako leto se udeležimo tudi svetovnega tekmovanja. Tako, rezultati iz razstav in tekmovanj kažejo na vrhunsko kvaliteto naših ptic, ki so lahko vsak trenutek močna konkurenca na kateremkoli tekmovanju v Sloveniji in Evropi.

Zelo pa smo veseli tudi novih članov, ki so vedno dobrodošli in jih z veseljem sprejmemo medse . Če kdo med vami goji ptice se lahko včlani v naše vrste in postane pravi gojitelj - rubrika članstvo. Pomagali vam bomo z nasveti, izkušnjami, vsak član ima tudi svojo rejsko številko, ki je napisana na obročkih, in jih lahko naroči v društvih za varstvo in vzgojo ptic po Sloveniji, ter so pogoj za sodelovanje na tekmovanjih in razstavah.